Brinkehemsvägen 3

Ny beläggning av parkeringsytorna på Brinkehemsvägen 3.

Aktuellt underhåll i Brösarp med start nov 2023

Före

Bilder före renovering

Parkering före upprustning!

Parkering före upprustning!

Pågående arbete

Bilder under arbetets gång

Efter

Bilder på färdigt resultat