Höjerensvägen 6

Byte av tak

Aktuellt underhåll i Brösarp 2024, med start i Mars 2024.

Arbetet med takbyte på Höjerensvägen i Brösarp pågår.

Det gamla taket monteras ner och takstolarna riktas.

Ytskiktet på det nya taket blir papp, vi passar även på att förbereda taket för framtida solceller.

Före

Bilder före renovering

Bild på fastighet

Bild på fastighet

bild på fastighet

Bild på fastighet

Pågående arbete

Bilder under arbetets gång

Takbyte

Takbyte

Takbyte

Takbyte

Takbyte

Takbyte

Takbyte

Takbyte

Takbyte 2024-04-22

Takbyte 2024-04-22

Efter

Bilder på färdigt resultat