Rundelsgatan 12B

Upprustning av tvättstuga och maskiner.

Aktuellt underhåll i Tomelilla 2024, med start Februari 2024

Före

Bilder före renovering i Februari 2024

Tvättstuga innan renovering

Tvättstuga innan renovering

Tvättstuga innan renovering

Tvättstuga innan renovering

Tvättstuga innan renovering

Tvättstuga innan renovering

Pågående arbete

Bilder under arbetets gång

Efter

Bilder på färdigt resultat