Valkyrian

Nytt miljöhus 2024

Före

Planering av placering av miljöhus 2024

Planering av placering av miljöhus 2024

Bild före

Bild innan arbetet är påbörjat

Pågående arbete

Här finns bilder under arbetets gång

Plattan är gjuten och asfaltering pågår, april 2024

Plattan är gjuten och asfaltering pågår, april 2024

Efter

Bilder på färdigt resultat