Rundelsgatan 8 och 12-14

Nya miljöstationer med källsorteringsskåp kommer byggas upp för de boende på Rundelsgatan 8 och 12-14.

Aktuellt underhåll i Tomelilla med start i nov 2023-

Före

Bilder före renovering

Miljöstation december 2023

Miljöstation december 2023

Miljöstation december 2023

Miljöstation december 2023

Pågående arbete

Bilder under arbetets gång

 

Påbörjat arbete av miljöstation december 2023

Påbörjat arbete av miljöstation december 2023

Påbörjat arbete av miljöstation december 2023

Påbörjat arbete av miljöstation december 2023

Efter

Bilder på färdigt resultat i Mars 2024

Sopstationen Rundelsgatan 12

Sopstationen Rundelsgatan 12, Mars 2024

Sopstationen Rundelsgatan 12

Sopstationen Rundelsgatan 12, Mars 2024

Sopstationen Rundelsgatan 12

Sopstationen Rundelsgatan 12, Mars 2024

Sopstationen Rundelsgatan 14

Sopstationen Rundelsgatan 14, Mars 2024

Sopstationen Rundelsgatan 14

Sopstationen Rundelsgatan 14, Mars 2024