Tidigare stipendiater

Här hittar du våra tidigare artists in residence.

Magdalena Kleszynska 2023

Den 23 augusti 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden att tilldela konstnären Magdalena Kleszynska från Polen, Sten Malmqvist stipendium. Hon blir därmed 2023 års artist in residence i Tomelilla kommun.

Under ca 6 veckors tid under våren 2023 kommer Magdalena Kleszynska att bo och verka i Tomelilla.

Till 2023 års Artist in residence-utlysning inkom cirka 65 ansökningar från flera delar av världen. Urvalet har gjorts med hänsyn till konstnärlig kvalitet men stor vikt har också lagts på projektbeskrivningen, samt konstnärens plan för allmänhetens interaktion.

I sitt konstnärskap undersöker Magdalena Kleszynska föremål som har en koppling till det förflutna. Genom att synliggöra våra rötter sätter hon samtidens människor i dialog med människor som en gång levat.

Magdalena Kleszynskas plan för sin vistelse i Tomelilla innefattar ett avstamp i den lokala historien. Vistelsens första skede består i ett studium av bygdens museala samlingar.

I ett andra skede kommer Kleszynska att upprätta en ateljé i Tomelilla till vilken allmänheten bjuds in att presentera sina viktigaste vardagsföremål och delge anekdoter kring dem. Genom att använda sig av en konstnärlig undersökande metod möjliggörs nya tolkningar av bygdens historia och stor interaktion med Tomelillas medborgare är att vänta då historiska föremål väcker intresse. Hela projektet, hennes eget grävande arbete och Tomelillas medborgares bidrag, kommer sedan att sammanställas och presenteras i en utställning i Tomelilla konsthall

Michael Whelan 2022

Michael Whelan är en etablerad konstnär och fotograf som rör sig i gränslandet mellan det narrativa och det dokumentära. Genom ett flertal fotoprojekt har han satt fokus på det sociala samspelet människor emellan samt relationen mellan människa och miljö och skapat verk som bland annat lyfter människans villkor i det moderna samhället.

Whelan genomförde sin vistelse i Tomelilla från april till juni 2022.

Miriam Vergara 2019

Tomelilla konsthall tog under våren 2018 emot över 140 ansökningar från konstnärer från 32 länder. Den 12 juni beslutade Kultur- och fritidsnämnden att den amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara blir Sten Malmquist stipendiat år 2019.

Miriam Vergara presenterar i ansökan en strukturerad projektidé och tidsplan som innefattar många olika samarbeten och samverkansformer med lokalbefolkning, företag och konstnärer. Temat för hennes konstnärliga undersökande utgår från en frågeställning kring förändringar i den lokala naturen. Ortsbefolkningens minnen och tankar kring sin närmiljö utgör stomme för det konstverk som Miriam Vergara kommer att skapa på platsen och presentera för allmänheten.

Miriam Vergara verkade i Tomelilla under maj–juni 2019.