Stöd och omsorg

Välkommen till stöd och omsorgs gemensamma informationssida.

Sidan är till för dig som medarbetare som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer inom stöd och omsorg. Här kan du också hitta vilka rutiner och verksamhetsriktlinjer som gäller för verksamheten. Information om tjänstelegitimation hittar du under "support inom stöd och omsorg" nedan.

 • Kvalitetsledningssystemet

  I kvalitetsledningssystemet hittar du riktlinjer och andra styrande dokument, samt processer, rutiner, blanketter och utbildningsmaterial.

 • Kvalitetstårtan

  Vi vill uppmärksamma goda insatser av enskilda eller enheter genom att verksamhetsledningen delar ut ”kvalitetstårtor”.

 • Månadsrapportering

  Digital månadsrapportering för ledsagare, kontaktperson och stödfamiljer. När du klickat på länken välj "logga in som medarbetare".

 • Stöd och omsorgs organisation

  Verksamheten innefattar äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt LSS, socialpsykiatrin och arbetsmarknadsfrågor.

 • Support inom stöd och omsorg

  Support för Combine, tjänstelegitimation och digitalt tjänstelegitimation (FrejaID).

Interna nyheter för stöd och omsorg