Surfa fritt på öppet wifi

I Tomelilla finns ett flertal platser med gratis wifi-zoner där du kan surfa fritt på kommunens trådlösa nät.

Här hittar du platserna:

  • Torget Tomelilla
  • Kommunhuset
  • Kulturhuset/Tomelilla bibliotek
  • Stationshuset
  • Sporthallen
  • Brösarps bibliotek
  • Onslunda bibliotek
  • Smedstorps bibliotek

Så fungerar det

Nätet drivs av Tomelilla kommun. Anslut till wifi-nätverket som heter ”Tomelilla-wifi” eller Tomelilla-Guest, och sedan kan du använda internet fritt. För att inte konkurrera med kommersiella intressen finns viss tidsbegränsning.

Tänk på att det är ett öppet nät! Det betyder att det du skickar och tar emot över nätet kan vara synligt för andra och du bör därför inte göra bankärenden och liknande. Tomelilla kommun ansvarar inte för förlust eller stöld av information, utan du surfar på egen risk.