Föreningsliv

Föreningslivet – grundpelaren i kommunens fritidsverksamhet.

I föreningsregistret finns cirka 160 föreningar registrerade, med vilka vi har ett mycket gott samarbete. Kommunen ställer lokaler och kontanta stöd till förfogande och föreningarna svarar för aktiviteterna. I vår kommun finns ett mycket stort utbud av föreningsaktiviteter.

Här på webben kan ni registrera er förening, ändra uppgifter i er redan registrerade förening samt ansöka om föreningsstöd.

Kommunen och föreningarna samarbetar ofta i samband med kampanjer, arrangemang och friskvård.

 • Ansök om svensk flagga eller fana

  Det går att ansöka om att få en flagga eller fana i gåva från Tomelilla kommun.

 • Föreningsregister

  I föreningsregistret hittar du information om föreningar som är aktiva i kommunen.

 • Stöd till föreningar

  Här hittar du information om vilka föreningsstöd du kan ansöka om och hur du går till väga.

 • Starta förening

  För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans.

 • Registrera förening

  Saknas er förening i vårt register? Så här registrerar du.

 • Lotteriregistrering

  Registrera ditt lotteri eler läs mer om kraven för lotteriregistrering.

 • Nattvandra

  Tomelilla kommun ger föreningar i kommunen möjligheten att nattvandra och därmed också tjäna pengar till föreningen.