Kulturhistoria

Inom kommunens gränser påträffar vi skilda landskapstyper och förutsättningar.

I söder finns slättbygden med de bördiga, böljande åkermarkerna. I norr tar skogen vid. Indelningen och de olika förutsättningarna för dessa bygder går långt tillbaka i historien men har också förändrats över tiden. Dessa skillnader har påverkat områdets historia och människors levnadssätt.