Utegym

Det finns utegym på tre av kommunens orter: Tomelilla, Brösarp och Lunnarp.

Kronoskogens utegym

Tillgänglighetsanpassat och belyst utegym med 12 stationer för alla åldrar.

Utegymmet ligger i Kronoskogen, ett återplanterat område med allehanda trädslag, i anslutning till tre motionsslingor. Belysningen är tänd kvällstid fram till 21.00.

Så här använder redskapen på Kronoskogens utegym (Youtube) Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsspår (blått): 750 m (belyst)
Grönt spår: 6,0 km
Rött spår: 2,3 km (belyst)

Utegym vid Kastanjeskolan

Du hittar gymmet mellan konstgräsplanen och skogspartiet Hiet vid Kastanjeskolan.

I stort sett hela kroppen täcks in på gymmets elva stationer, varav vissa har olika ”vikter” och justeringsmöjligheter för en bredare publik. Här finns också tydliga instruktioner för hur du kan träna på respektive station.

Lunnarps utegym

Utegymmet finns nedanför lekplatsen på grusplanen vid Bivägen.

Redskapen i utegymmet är valda för att täcka alla behov för en komplett träning av hela kroppen. Det finns maskiner för konditionsträning, redskap för att träna styrka och en mindre hinderbana för motorik samt en balansstation anpassad för äldre.

Vill du ha tips på bra övningar finns en informationstavla med övningar att inspireras av.

Brösarps utegym

Utegymmet ligger i anslutning till idrottsplatsen och motionsslingan vid Källaskogen. Utegymmet ligger med närhet till parkering. Det är lättåtkomligt och tillgängligt, och med växtlighet runt omkring får du som tränar skugga.