Kart- och mättjänster

Kommmunen utför olika mätuppdrag och hjälper till med kartunderlag som nybyggnadskarta och situationsplan.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan utgör en del av underlaget för bygglovsprövningen och krävs vid nybyggnad inom detaljplanerat område. Kartan ska spegla verkliga förhållanden och visar fastigheten tillsammans med planbestämmelser, inmätta marknivåer och eventuellt anslutningspunkt till VA. Levereras i filformaten pdf och dwg.

Priset för en nybyggnadskarta är 6 574 kronor. Är fastigheten större än 5 000 kvadratmeter ökar priset.

Förenklad nybyggnadskarta

Sedan 1 juli 2023 används en förenklad nybyggnadskarta i samband med bygglov inom detaljplanelagt område när en fullständig nybyggnadskarta inte krävs. Kostnaden för denna är 2 092 kronor.

Situationsplan

I de fall varken en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta krävs, används vårt kartunderlag som underlag till situationsplan. Situationplanen innehåller fastighetsgränser och byggnader. Den levereras som pdf och är kostnadsfri.

Staka ut hus

Vid grov- och finutstakning ska tomten vara röjd. Grovutstakning markeras med käppar innan markbearbetning samt höjdmarkering anvisas. Vid finutstakning ansvarar du som byggherre för uppsättning av, och virke, till profilbrädor och profilstolpar, samt höjdsättning av profilbrädor (se bild nedan). Lämpliga dimensioner på virke är minst 45×70 millimeter för stolpar och 22×70 millimeter för brädor.

Prisexempel: En byggnad med fyra hörn kostar 6 076 kronor plus moms. För varje extra hörn utöver de fyra som ingår i priser tillkommer 299 kronor plus moms per tillkommande punkt. Hela bygglovstaxan kan du ta del av här.

Illustration över hur du stakar ut ett hus med profilstolpar och profilbrädor.