Bygga nytt, ändra eller riva

Här hittar du information om bygglov, anmälan, avgifter och andra saker du behöver veta inför ett bygge, en ändring eller en rivning.

 • Bygglov steg för steg

  Så här går bygglovsprocessen till steg för steg. Här ser du hur du går till väga, från att ansöka om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked.

 • Söka bygglov – vad vill du göra?

  Ska du måla om huset, bygga friggebod, eller sätta upp solceller? Här ser du om det du vill göra är bygglovspliktigt eller ej.

 • Anmälan steg för steg

  Så här gör du en anmälan, i dagligt tal ofta kallad bygganmälan. Här ser du steg för steg hur du går till väga, från att anmäla till att du har gjort klart och får ett slutbesked.

 • Pågående byggärenden

  Har du ett pågående byggärende? Behöver du komplettera ett mark- eller rivningslov? Är du granne och vill tycka till med ett yttrande?

 • Olovligt bygge

  Kräver din åtgärd anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov behöver du få ett startbesked innan du kan börja bygga, ändra eller riva. Misstänker du svartbygge kan du göra en tillsynsanmälan.

 • Rivningslov och rivningsanmälan

  Vill du riva en byggnad, eller delar av den, inom detaljplanerat område behöver du vanligtvis rivningslov. I andra fall kan du behöva göra en rivningsanmälan.

 • Kontrollansvarig

  Ska du bygga, riva eller utföra markarbeten kan du behöva en kontrollansvarig för ditt projekt. Är det små ändringar behövs oftast ingen.

 • Ritningar och handlingar till bygglov och anmälan

  När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här ser du vilka krav vi ställer på dessa ritningar.

 • Avgifter för bygglov och anmälan

  Du behöver alltid betala en avgift för att söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en anmälan.

 • Arkiv för bygglov

  Byggnadsnämnden har skyldighet att bevara alla bygglov och de beslutsgrundande handlingarna för all framtid. De flesta bygglovshandlingar förvaras i byggnadsnämndens arkiv.

 • Överklaga beslut

  Är du inte nöjd med byggnadsnämndens beslut och vill överklaga? Då ska du följa anvisningarna enligt på denna sida. Du har tre veckor på dig från datumet då du fick beslutet.