Min bostad

Allt om din bostad, från buller och brandskydd till uppvärmning, avlopp och djur.

 • Avfallshantering

  Det finns olika typer av avfall, till exempel hushållsavfall, trädgårdsavfall, grovavfall och farligt avfall. Har du tänkt på att nästan allting förr eller senare blir sopor?

 • Bostadsanpassning

  Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad, kan du få ekonomiskt stöd.

 • Cisterner

  Cisterner för eldningsolja och annat blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Här ser du vad som gäller.

 • Ditt ansvar som fastighetsägare

  Som fastighetsägare har du ett solidariskt ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor en bit utanför din tomtgräns.

 • Djur

  Har du eller din granne djur? Eller vill du sätta upp bikupor? Här finns information om vad som gäller för djurskydd, miljötillsyn och bin.

 • Fiber och bredband

  Behöver du internet? Här ser du vad som gäller för fiber och bredband, vilka levarantörer och vilket utbud som finns i Tomelilla kommun.

 • Radon

  Radon är en radioaktiv gas som är både osynlig och luktfri. Radon avgår från berggrund och jordarter som innehåller uran.

 • Snö och halka

  Du som fastighetsägare delar ansvaret för snö- och halkbekämning med kommunen, Trafikverket och vägföreningar. Här ser du vad som gäller.

 • Vatten och avlopp

  Vatten är en förutsättning för allt liv och är därför vårt viktigaste livsmedel. Det kommer till fastigheten som dricksvatten och blir sedan avloppsvatten, som ska renas innan det släpps tillbaka till naturen.