Miljö och hållbarhet

Vi jobbar aktivt och målmedvetet med omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

 • Boendemiljö och -klimat

  Här kan du få hjälp med boendemiljö, naturvård och energirådgivning.

 • Hållbar utveckling

  Tomelilla kommun vill vara en förebild genom att aktivt och målmedvetet arbeta med omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

 • Kulturmiljö

  Kulturarvet är en viktig del av samhället. Kunskap om kulturmiljö utgör en av utgångspunkterna för att bygga eller förändra bebyggelse och anläggningar.

 • Ystad-Österlenregionens miljöförbund

  Ystad-Österlenregionens miljöförbund är verksamma inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd.