Beställa från caféet

Här beställer du från kommunhusets café. Beställningar måste göras senast tre dagar innan önskad dag.

När du har klickat på knappen välj "Logga in som handläggare".