Boka en tjänsteresa

Intern klimatkompensation

Tomelilla kommun har infört intern klimatkompensation för tjänsteresor genom att klimatväxla. Det innebär att en extra kostnad läggs på klimatbelastande resor som flyg och bilkörning.

Tjänsteresor med flyg har klimatväxlats sedan december 2020. Framtill första januari 2022 var påslaget 30 procent, därefter höjs påslaget med 20 procent årligen för att 2026 vara 100 procent.

Klimatväxling av egen bil i tjänst startar 1 maj 2022 med ett påslag på 30 procent. Procentsatsen stegras sedan succesivt.

En uppföljning ska göras under första kvartalet 2023.

Om du som medarbetare flyger eller använder egen bil, kommer kostnaden för din arbetsplats bli den faktiska plus ett påslag. Detta regleras av ekonomiavdelningen.

Medlen ska användas till att finansiera projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan inom kommunens verksamheter.

Resa med Skånetrafikens företagstjänst

I vårt reglemente för resor i tjänsten prioriteras resor med kollektivtrafik. Vi använder oss av Skånetrafikens företagstjänst.

Verksamhets- eller enhetschefen skapar ett konto hos Skånetrafiken. I verksamheten/enheten utses en administratör som ansvarar för kontot och tilldelar admin. Admin köper själv sin biljett och fakturan går till den som skapade kontot.

Biljetter beställs via Skånetrafikens hemsida. Biljetten skickas till det mobilnummer du anger. Är Skånetrafikens app installerad på mobilen skickas biljetten till appen. Om appen inte är installerad får man biljetten på ett SMS.

Är ni intresserade av ett konto eller har frågor skicka e-post till ekonomiavdelningen.

ekonomi@tomelilla.se

Läs mer på Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats.

Längre resor i tjänsten

Vi har en upphandlad byrå som hanterar bokningar av färdresor och logi för längre tjänsteresor - FCM Travel.

Varje verksamhet har en kontaktperson kan beställa i FCM Travels system. Det är till någon av dem du vänder dig när du ska göra en längre tjänsteresa. Du kan inte själv boka i systemet.

Kommunledningskontoret:
Zenitha Thulin

Stöd och omsorg:
Louise Jönsson
Jenny Delfin

Samhällsbyggnad:
Jessica Persson

Barn och utbildning:
Kommer inom kort