Kvalitetstårtan

Vi vill uppmärksamma goda insatser av enskilda eller enheter genom att ledningsgruppen delar ut ”kvalitetstårtor”.

Det finns många bra idéer och insatser och det vill vi uppmärksamma! Tanken är också ett ökat erfarenhetsutbyte, att dela med oss och lära av varandra. Det kan vara smått som stort.

Exempel på nominering:

  • En insats som skapat mervärde för kunden.
  • Lyckats uppnå ett mål eller delmål.
  • En idé som kan vara till nytta för fler verksamheter.
  • Vad som helst som du tycker är värt att nominera!

Vem kan jag nominera?

En enskild person, ett team eller en enhet.

Hur gör jag?

Skriv "kvalitetstårta" i ämnesraden och mejla till: fritid@tomelilla.se

Skriv:

  • Vem du nominerar.
  • Beskriv insatsen eller idén och gärna om något resultat uppnåtts.
  • En kort motivering till varför.
  • Hur många tårtan ska räcka till.

Uttagningen görs av ledningsgruppen och tårtutdelning sker två gånger om året i maj och oktober.

Tidigare mottagare av kvalitetstårtan

2022 Fastighetsenheten

Håkan Johansen delade ut en kvalitetstårta till fastighetsenheten i slutet av november.

Motiveringen var:

”Jag vill med denna kvalitetstårta uppskatta alla mina medarbetare inom fastighetsförvaltning för deras dagliga arbetsuppdrag, värdeskapande insatser både inom gruppen och mot verksamheter samt utvecklingen av drift och underhållsverktyg inom förvaltningen. Vi har fått positiv återkoppling från våra hyresgäster, som är nöjda med hjälpen och servicen till deras verksamheter. God handläggningen inom bostadsanpassning har bidraget med att kommunen vunnit målen som lyfts i förvaltningsrätten under året. Bra jobbat alla! ”

2022 Måltidsverkstan

I november delade Ingela Dejenfeldt ut kvalitetstårtan till 30 medarbetare inom måltidsverkstan.

Motiveringen var:
”Vi har fått mycket positiv feedback under året från våra måltidsgäster och deras anhöriga. Och även från andra verksamheter inom kommunen vid olika arrangemang som exempelvis medarbetardagarna. Och för att måltidsverkstans personal alltid är serviceminded, lösningsfokuserade och snabbt ställer om vid oförutsedda händelser vill jag uppmuntra mina medarbetare med en tårta som ett värdeskapande för deras insatser.”

2021 Gata/park

Gata/parks medarbetare har tagit emot en kvalitetstårta för sitt engagemang i arbetet med att göra Tomelilla juligare och sitt arbete med Mikaeli marknad under hösten.

Motiveringen var:

Personalen gjorde ett fantastiskt jobb med att snabbt och effektivt iordningsställa efter att marknaden varit så att allt fungerade som vanligt dagen efter. Gruppen ställer upp för varandra och jobbar verkligen som ett team.

De har också vågat prova nytt och varit modiga när det gäller årets juldekorationer i Tomelilla tätort. De har tänkt utanför boxen och tagit fram ett helt nytt koncept som tagits emot väl av de allra flesta Tomelillabor. Personalen på gata/park är väl värd att uppmärksammas.