Samhällsbyggnads organisation

Skötsel av kommunala vägar och fastigheter, lekplatser och grönområden är delar av verksamhetsområdet. Kulturhuset, bibliotek, fritidsverksamheter, Österlenbadet och Måltidsverkstan är andra.

Samhällsbyggnadschef Ulrika Ahrlin leder och ansvarar för verksamheten. Ansvariga nämnder är samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Under samhällsbyggnadschefen ligger teknik och service, bygglov samt kultur och fritid