Kvalitetstårtan

Vi vill uppmärksamma goda insatser av enskilda eller enheter genom att verksamhetsledningen delar ut ”kvalitetstårtor”.

Det finns många bra idéer och insatser och det vill vi uppmärksamma! Tanken är också ett ökat erfarenhetsutbyte, att dela med oss och lära av varandra. Det kan vara smått som stort.

Exempel på nominering:

  • En insats som skapat mervärde för kunden.
  • Lyckats uppnå ett mål eller delmål.
  • En idé som kan vara till nytta för fler verksamheter.
  • Vad som helst som du tycker är värt att nominera!

Vem kan jag nominera?

En enskild person, en arbetsgrupp eller enhet.

Hur gör jag?

Skriv kvalitetstårta i ämnesraden och mejla till nomineranu@tomelilla.se

Skriv:

  • Vem du nominerar
  • Beskriv insatsen eller idén och gärna om något resultat uppnåtts
  • En kort motivering till varför
  • Hur många tårtan ska räcka till.
  • Uttagningen görs av verksamhetsledningen och tårtutdelning sker löpande.

Tidigare mottagare av kvalitetstårtan

2023 års mottagare

Hemtjänst Västra tilldelas aprils kvalitetstårta

Omsorgschef Patrik Sikt och medicinskt ansvarig sjuksköterska Yvonne Kant överlämnade tårtan till Rebecca Andersson, driftledare för hemtjänst Västra.

Carola Lindgren, enhetschef, har lämnat följande nominering:

"Jag vill nominera Rebecca Andersson, Cornelia Nilsson, Anneli Mineur, Mustafa Hassani och Tina Karlsson i Hemtjänst västra. För ett strålande arbete med att snabbt lära sig att programmera nya larm, lära ut till andra och göra egna manualer så att det fungerar i verksamheten. Att under kort tid få ut larmen och manualerna i verksamheten. Strålande arbete. Med stor stolthet har dem slitit på.

Därför vill jag nominera dem till kvalitetstårta."

2022 års mottagare

Paula Olsson tilldelas kvalitetstårtan i januari

Paula Olsson tilldelas en av kvalitetstårtorna i januari. Tårtan delades ut av enhetschef Natalia Baginska.

Nominering: Anna Branse, enhetschef LSS 3, nominerade Paula Olsson, stödpedagog på Stafettgatan, LSS.

Paula har genomfört durewallsutbildning för personal inom vård och omsorg med bravur. Satsningen har precis börjat och Paula genomför cirka en utbildningsdag per vecka.

Tillsammans med kollegan Camilla Olsson kommer de utbilda all personal inom vård och omsorg, nuvarande personal och framöver ny personal. Durewallsmetoden bygger på lågaffektivt bemötande och det är en styrka att hela vård och omsorg kommer att ha genomgått samma utbildning. Mottagandet har varit väldigt positivt och Paulas engagemang i utbildningarna gör att kvalitén i samtliga verksamheter kommer att höjas.

Sandra Kittendorff fick ta emot Kvalitetstårta i april

I april delade Daniel Nilsen ut kvalitetstårtan ut till Sandra Kittendorff, arbetsmarknadscoach på arbetsmarknadenheten (AME).

Motiveringen var följande: ”Genom din tro på människan har du lyckats skapa förändring. Motiverande samtal, relationsskapande och tålamod har bidragit till att få en klient till att genom egen kraft förstå och söka stöd för sin situation.”

2021 års mottagare

November

I november har hela tre kvalitetstårtor delats ut. De som har tilldelats är Eva Karström, Christina Rohlin, Ing-Marie Hall och Pernilla Sandqvist. Här kan du läsa motiveringarna:

Eva Karström

Jag vill nominera Eva Karström för sina extraordinära insatser på både Brinkehem och i hemtjänst Brösarp under sommarperioden. Det var en extrem press med utökade insatser och dygnet-runt-bemanning och en semesterrekrytering som inte var optimal.

Eva var en stöttepelare när det krisade på Brinkehem i somras och tog ett ansvar utöver vad som kunde förväntas för att verksamheterna skulle vara bemannade. Hon arbetade många timmar extra utöver sina ordinarie pass under juli månad och var flexibel både ute i hemtjänst och på huset. Hon bytte pass, tog extrapass och ändrade sina tider, allt med ett gott humör.

Michael Green

Eva vill självklart dela med sig av tårtan till sina kollegor som hon har ett gott samarbete med - så länge tårtan räcker!

Christina Rohlin

Christina har fått följande två nomineringar:

Vi har uppmärksammat att Christina som tillförordnad enhetschef valde att gå in och arbeta i verksamheten när det krisade med personal. För oss är detta så typiskt Christina. Hon är där hon behövs och alla uppdrag hon tar sig för utför hon med både hjärta och själ. När hon går in i en verksamhet har hon ett brukarfokus och hon väljer att se varje situation som något att lära ur. Om hon går in och jobbar i det vardagliga eller om hon stöttar upp som övergripande stödpedagog, det spelar ingen roll. Christina har en förmåga att förbättra och utveckla allt hon tar sig för.

Personal på Stafetten

Vi vill nominera Christina Rohlin, övergripande stödpedagog och vår tillförordnade enhetschef.
Christina har skött sitt jobb som tillförordnad enhetschef galant. Hon återkopplar snabbt, hon lyssnar på oss och hon tar tag i saker. Hon fixar och donar med scheman, hon hoppar in och jobbar om det behövs. Framför allt är hon ödmjuk och får oss att må bättre.

Alexandra Green och Lotta Persson, Brandkårsgatans gruppboende

Ing-Marie Hall och Pernilla Sandqvist

Jag vill nominera Ing-Marie Hall och Pernilla Sandqvist som arbetar i barn- och familjemottaget. De är nya på sina tjänster och har tagit sig an sina arbetsuppgifter med stort engagemang, god struktur och gott samarbete. De har på kort tid skapat ett välfungerande team med starkt lysande kraft som påverkar och lyfter hela arbetsgruppen. De har också byggt ett informationsmaterial som arbetsgruppen kommer att använda ut mot kommunens samverkanspartners och som kommer ligga som en grund för en enhetlig och professionell presentation av verksamheten.

Isabell Ahl

2020 års mottagare

December – Eva Persson och Mia Svensson

Eva Persson är nominerad för sitt arbete som stödassistent av sin chef Michael Foisack

Nominering Eva: Eva har under många år arbetat på Lodjuret och det är hon som är stommen i verksamheten. Eva har ett synsätt på arbetet och verksamheten som gör att fokus alltid är på ungdomarna. Inte bara utför hon sitt arbete på ett föredömligt sätt, hon går även utanför sin arbetsroll och ser till helheten för individen. Hon får sina kollegor att växa genom att hon delar med sig av sin erfarenhet och glädje. Jag är stolt att få arbeta tillsammans med Eva och jag tycker att hon förtjänar uppmärksamhet för all tid och energi som hon ger alla som hon träffar.

Mia Svensson är nominerad för sitt arbete med att bygga upp jobbverkstad på AME och Digitala hjälpen av sin chef Daniel Nielsen.

Nominering Mia: Jag vill nominera Mia Svensson för att hon med kort varsel och små medel byggt upp jobbverkstad på AME och Digitala hjälpen. Hon har samordnat och tagit ansvar för att båda insatserna ska vara ett bra stöd till våra kommuninnevånare. Hon har också sett till att driften av verksamheten varit pålitlig och kontinuerlig. Efterhand har hon utvärderat och förbättrat densamma vilket har gjort att vi idag i Tomelilla Kommun har en pålitlig och kontinuerlig verksamhet som är till stort gagn för våra kommuninnevånare.

Tårtan har i dessa tider bytts ut till choklad som överlämnades av Camilla Andersson, Socialchef för stöd och omsorg. De blev båda två rörda och stolta över uppmärksamheten.

Februari – Elna Magnusson och Louise Jönsson

Elna Magnusson är nominerad för sitt arbete som arbetskonsulent av sin chef Michael Foisack.

Nominering Elna: Hennes driv och engagemang gör att fler och fler brukare kommer i meningsfulla aktiviteter och även vidare från daglig verksamhet till att stå till arbetsmarkandes förfogande.

Louise Jönsson, administratör på Individ och familj är nominerad av sin chef Daniel Nielsen.

Nominering Louise: Jag vill nominera Louise Jönsson som genom ett stort engagemang och intresse av att förbättra för våra kommuninnevånare utvecklat e-tjänsten på försörjningsstöd. ( Robin) Detta har bidragit till att utveckla kvalitén för medborgarna i Tomelilla. Med snabbare kommunikation till bidragssökare samt minskad administration kan vi i förlängningen bidra till att mer tid kan läggas på personliga möten istället för administration. Tilläggas ska också göras att e-tjänsten är unik på så vis att arbetsgruppen själva tagit fram utformningen av den och att det gjorts inom en kort tidsram. För att genomföra detta har det krävts ett stort ansvar och engagemang. Detta har gjort att idag har vi mellan 65-75% som söker förnyat försörjningsstöd via e-tjänsten istället för pappersblankett. Detta att jämföra med 1 år tillbaka då det låg mellan 5-10%.

2019 års mottagare

December – fältassistent Ronja Mårtensson och polis Anna Hagenkötter

December månads kvalitetstårta går till fältassistent Ronja Mårtensson och polis Anna Hagenkötter för deras fantastiska insats i projektet Youngster. Nominerade av barn och familj.

Motivering: För att ha drivkraften att finna en metod för att utveckla samarbetet och därmed använda kommunens resurser effektivare. För att ha modet att våga prova och för att dessutom på första försöket nå ett så enastående gott resultat.

Socialchef Viweca Thoresson lämnade över kvalitetstårtan till Ronja och Anna.

November – Paula Olsson på Stafetten

Nominering: Paula kom med idéen då vi skulle hålla i Softa att alla brukare som skulle följa med dit skulle få vara med och hålla i det. Detta gjorde att fler brukare ville följa med till Softa och alla kände sig inblandade. De fick även ha Tomelilla kommun-tröjor så de skulle få känna sig som en av oss i personalgruppen och varje dag längtade de tills nästa Softa så de skulle vara med och hålla i det. Paula förtjänar tårtan är för att hon fått brukarna på Stafetten att få känna sig behövliga, inblandade och väldigt stolta över sig själva.

Paula nominerades av Robin Jönsson. Socialchef Viweca Thoresson lämnade, tillsammans med omsorgschefen Camilla Andersson, över kvalitetstårtan till en glad och överraskad Paula Olsson.

Oktober – vårdhästen Thor och Carolina Thomasdotter

Demensteamet nominerar vårdhästen Thor.

Nominering: Demensteamet har sett att när hästen Thor gör besök på Vännen så väcks gamla minnen till liv hos besökarna. Framförallt ger det en mycket stor glädje när de får träffa Thor.

Jim Håkansson, Boendestöd LSS, nominerar Carolina Thomasdotter.

Nominering: Carolina gör ett fantastiskt jobb för våra brukare och personal på Boendestödet LSS. Speciellt hennes sätt bemöta människor. Hon har en naturlig fallenhet för hur hon bemöter människor i olika situationer och vad hon ska säga. Det är en inspiration för oss andra.

Motivering: Tack Ann-Mari, Carolina och Jim för era bidrag. Vi har valt ut era förslag för att vårt uppdrag är att göra skillnad i vardagen för dom som vi hjälper och stöttar. Ge en god dag helt enkelt! Både vårdhästen Thor och Carolina gör med sin närvaro och sitt goda bemötande skillnad i vardagen för dem som de möter i arbetet.