Erbjuda praktik eller jobb

Har ditt företag behov av att rekrytera framöver eller vill ni ha en extra resurs under en viss period?

Att ta emot en praktikant innebär att en person får en fot in på arbetsmarknaden, samtidigt som ditt företag får en kostnadsfri resurs och en utmärkt möjlighet att säkra framtida kompetensförsörjning.

När du tar emot en praktikant från orten gör du både en samhällsinsats och en viktig skillnad för individen.

Vad innebär det att ta emot en praktikant?

Ditt företag behöver kunna handleda praktikanten, samt ge ett intyg med omdöme när praktiken är klar.

Företaget får vanligtvis ingen ersättning för att ta emot en praktikant men har heller inga kostnader utöver praktikantens eventuella yrkesspecifika kläder, skyddsutrustning samt arbetsmaterial och teknisk utrustning som krävs i arbetet.

Tänk på att låta praktikanten delta i den gemenskap som finns på arbetsplatsen. Ditt företag har fullt arbetsmiljöansvar för praktikanten.

Arbetsgivaren kommer att få en kontaktperson på Tomelilla kommuns arbetsmarknadsenhet. Under praktiktiden görs regelbunden uppföljning med praktikant och handledare.

Hur länge varar en praktikperiod?

Hur länge en praktiktid varar beror på vilka förutsättningar ditt företag och praktikanten har.

En praktik kan pågå allt från ett par dagar per vecka till heltid. Detta bestäms vid gemensamt möte med kommunens arbetsmarknadsenhet, företaget och praktikanten.

Det finns inget krav på att du måste anställa personen. Om det blir aktuellt med en anställning med lönestöd efter praktikperioden stödjer vi dig i kontakten med Arbetsförmedlingen.

Avtal och försäkring

Innan en praktikperiod påbörjas skrivs ett avtal med Tomelilla kommun så att praktikanten är försäkrad under sin praktik på ditt företag.

Vill du veta mer om vad det innebär att ta emot en praktikant och hur du ska gå till väga? Välkommen att kontakta en arbetsmarknadscoach via kommunens kontaktcenter Tomelilla direkt.