Stöd för företagare

Vi samarbetar med NyföretagarCentrum där du som vill starta företag kan få kostnadsfri information och rådgivning.

NyföretagarCentrum

Tomelilla kommun samarbetar med Nyföretagarcentrum Ystad Österlenregionen. Här finns erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande. Den personliga rådgivningen på Nyföretagarcentrum är alltid kostnadsfri, objektiv och konfidentiell. Det anordnas också föreläsningar och frukostträffar som är ett tillfälle att knyta värdefulla kontakter med andra företagare.

Nyföretagarcentrum erbjuder drop-in på stationshuset i Tomelilla. För tider och datum se länk:

Innovationscenter för landsbygden

Tomelilla kommun samarbetar med Innovationscenter för landsbygden. Innovationscenter för landsbygden är ett nav med information och kunskaper som kompletterar kommunernas näringslivsverksamhet. De kopplar ihop landsbygdsföretagare med andra aktörer som akademin och olika stödsystem som oftast finns i stadsmiljöer. De tillgängliggör alltså de stödsystem som redan finns och kompletterar med det som behövs för att stödja landsbygdsföretagare. På så vis är de bryggan mellan stad och landsbygd och kan hjälpa dig som företagare på landsbygden att hitta rätt.

Innovationscenter för landsbygden erbjuder drop-in på stationshuset i Tomelilla. För tider och datum se länk:

Tillväxt Syd

Tillväxt Syd ska olja maskineriet, vässa knivarna, sänka trösklarna och öppna ögonen för nya möjligheter. Det gör de bland annat genom kvalificerad rådgivning, inspiration, utbildning och nätverkande. Deras enda syfte att utveckla dig och ditt företag till sin fulla potential.

Verksamt.se - samlad information från myndigheter

På webbplatsen verksamt.se finns samlad information och e-tjänster från myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som ska starta eller driver företag. Här finns även checklistor för dig som ska starta företag.