Så arbetar vi med näringslivet

Läs om våra företagsbesök, frukostmöten och nätverksträffar med mera.

Grunden och förutsättningen för ett gott företagsklimat bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan kommun och entreprenörer, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom företagsbesök, frukostmöten och nätverksträffar.

Näringslivsfrukost och nätverksträffar

Vi vill ha en levande dialog med näringslivet och anordnar bland annat näringslivsfrukost regelbundet. Vi har också nätverksträffar som ofta sker i samarbete med andra aktörer.

Se våra aktuella nätverksträffar här

Företagsbesök

Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete som ger oss ökad kunskap och förståelse för företagens villkor och förutsättningar. Det är också ett tillfälle för dialog om hur vi kan hjälpa och stödja näringslivet på ett effektivt sätt.

Vill du att vi besöker ditt företag? Kontakta oss på naringsliv@tomelilla.se.

Näringslivsplan

Kommunens näringslivsplan syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunförvaltningen. Ett bra samarbete mellan förvaltning och näringsliv ger bättre förutsättningar att driva företag framgångsrikt i Tomelilla kommun. Ett starkt näringsliv ger en ökad tillväxt, en god arbetsmarknad och en attraktiv kommun.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådets syfte är att vara rådgivande till kommunen i frågor kring hur näringslivet i kommunen kan utvecklas.

Näringslivsrådet fungerar som en mötesplats där kommunen och näringslivet möts och genom dialog förbättrar och utvecklar kommunens näringslivsarbete.

I näringslivsrådet deltar företag samt representanter från Företagarna Tomelilla och LRF Tomelilla tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör och näringslivsansvariga tjänstepersoner.

Rådet träffas fyra gånger per år för att diskutera aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden, kommunens handlingsplan, gemensamma rapporter och frågeställningar från näringslivet.

Har du frågor är du välkommen att mejla naringsliv@tomelilla.se.