Priser och utmärkelser

Läs om våra priser och utmärkelser och nominera någon du tycker förtjänar att bli uppmärksammad.

För att uppmärksamma personer, företag och organisationer som gjort extraordinära insatser, delas årligen ett antal priser och utmärkelser ut av Tomelilla kommun.

 • Årets kulturpris

  Kulturpriset delas ut till någon/några som har gjort en värdefull och uppskattad insats för kulturen.

 • Årets idrottspris

  Idrottspriset delas ut till någon/några som har gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område.

 • Årets miljö- och naturpris

  Priset uppmärksammar och uppmuntrar åtgärder och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom kommunen.

 • Årets ambassadör

  Utmärkelsen ges till en person eller företag som i sin dagliga gärning är en god ambassadör för kommunen och sydöstra Skåne.

 • Årets landsbygdsföretagare och årets entreprenör

  Utmärkelserna utses av Tomelilla kommuns politiker och beslut tas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

 • Årets föreningsledarpris

  Priset delas ut till en eller flera personer som har gjort en värdefull och uppskattad insats inom föreningslivet i kommunen.