Sommarsimskola 6–7 år

Sommarsimskolan är för nybörjare och riktar sig främst till barn 6–7 år

Den anordnas på kommunens alla fyra friluftsbad: Eljarödsbadet, Smedstorpsbadet, Spjutstorpsbadet och Välabadet (i Tomelilla tätort).

Simundervisningen sker måndag till fredag (utom på Midsommarafton) och pågår i fyra veckor med start vecka 25. Varje lektion varar cirka 30 minuter.

Eljarödsbadet, Smedstorpsbadet och Välabadet (Tomelilla)

17/6–12/7 (ej 21/6), måndag–fredag, förmiddag.

Ingen inskrivningsdag, simundervisningen startar direkt måndag 17/6. Kallelse med tilldelad grupp/tid skickas ut via e-post. Vid frågor, kontakta osterlenbadet@tomelilla.se.

Spjutstorpsbadet

17/6–12/7 (ej 21/6), måndag–fredag, eftermiddag/kväll.

Ingen inskrivningsdag, simundervisningen startar direkt måndag 17/6. Kallelse med tilldelad grupp/tid skickas ut via e-post eller sms. Vid frågor, kontakta nettep69@hotmail.com eller 0704-92 80 78.

Kostnad och betalning

Simskolan kostar 607 kr* för alla fyra veckorna och betalas på badet första dagen. Medföljande föräldrar går gratis in på badet under simskoleperioden.

*Simskolan är avgiftsfri för barn 5–8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets deltagande motsvarar minst 70 procent av undervisningstillfällena.

Anmälan

Anmälan öppnar måndag 13 maj kl. 08.00 och stänger söndag 26 maj kl. 23.59. Anmälan sker i Tomelillas e-tjänst eller via mejl. Vi skickar besked om plats följande vecka.

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du anmäla via e-post till osterlenbadet@tomelilla.se.

I anmälan anger du följande:

 • Val av friluftsbad
 • Barnets namn
 • Barnets födelseår
 • Förälders/vårdnadshavares namn
 • Hemadress
 • Mobilnummer och eventuellt hemnummer
 • Simkunnighet. Välj en av följande:
  1. Kan ej simma – Silvergrodan/Pingvin Silver
  2. Guldgrodan/Pingvin Guld – Järnmärket (kan simma upp till 50 m)
  3. Bronsmärket (kan simma mer än 100 m)

Kallelse till simskolan skickas ut till samtliga anmälda i slutet av maj/början av juni.

Vid frågor gällande anmälan, kontakta osterlenbadet@tomelilla.se