Du gamla, du fria

Texten till Sveriges nationalsång Du gamla, du fria är skriven av Richard Dybeck år 1844. Den har två strofer och melodin bygger på den gamla folkmelodin Så rider jag mig över tolvmilan skog. Här är texten för dig som vill sjunga med.

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord,
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.