Hållbar utveckling

Tomelilla kommun vill vara en förebild genom att aktivt och målmedvetet arbeta med omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Agenda 2030 och de globala målen

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.. Regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. För att målen ska kunna uppnås behöver hela samhället vara delaktigt. Tomelilla kommun vill vara en förebild genom att aktivt och målmedvetet arbeta med omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

För att integrera Agenda 2030 i kommunens arbete har vi valt att arbeta med munkmodellen.