System och plattformar

Här har vi samlat alla program, system och plattformar som används inom barn och utbildning.

Klicka på ctrl + F för att söka efter ett system i listan.

AV Media

AV Media Skåne är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer och arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa en mer givande undervisning.

Begreppa

En flerspråkig lärresurs som stöttar elever i förståelsen av centrala begrepp i skolarbetet. Tjänsten består av flerspråkiga filmer, quizar, begreppslistor samt läromedelsguider på olika modersmål.

Digilys

Digilys är en arbetsmodell för utveckling av skolans lärmiljö som bygger på kollegialt lärande med koppling till forskning och beprövad erfarenhet. Fokus är att utveckla lärmiljön genom kontinuerlig pedagogisk kartläggning, analys och genomförande av insatser.

Gleerups F-6

Digitalt läromedel.

Hej Framtidsval

Hejframtidsval.se är en digital resurs för huvudmän och skolor som gör det lätt att skapa engagemang kring SYV som hela skolans ansvar F-9. En komplett handledning och färdiga aktiviteter som ger ledning och skolpersonal förutsättningar att själva utveckla och föra in studie- och yrkesvägledning i skoldagen. Allt utgår från styrdokumenten, skollag, läroplan och allmänna råd. Målet är att Eleven ska kunna göra väl underbyggda val. Och känna motivation, framtidstro och hopp i den processen.

Infomentor

InfoMentor är en lärplattform som samlar planering, bedömning, analys och kontakt med hemmet i ett verktyg.

Inläsningstjänst

Inlästa läromedel och lättlästa böcker för grundskolan.

Intowords

IntoWords hjälper dig i skolan, i din utbildning, på jobbet och i sociala sammanhang, där läsning och skrivning har stor betydelse. IntoWords olika läs- och skrivstödsfunktioner passar nya elever och för inkludering och differentiering i undervisningen men även flerspråkiga medarbetare.

Lexia/Provia

Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Lexia och Provia är verktyg avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.

Nationalencyklopedin

Polyglutt förskola/förskoleklass

Prorenata

Skolon

Alla skolans digitala lärresurser samlade i en personlig vy för varje lärare och elev – med en inloggning. Klicka på en ikon i din personliga samling, så startar ditt verktyg direkt med all data automagiskt på plats. Används av årskurs 4–9.

Spellright

Witch eller which? Spellright hjälper dig att stava rätt på engelska!

Stavarex

Ett avancerat rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på svenska.