Heltidsarbete som norm

Vi vill att våra medarbetare ska vilja och kunna jobba heltid. Därför genomför vi en heltidssatsning för att bryta gamla strukturer som bygger på deltidsarbete.

Heltidssatsning

Tillsammans med fackförbundet Kommunal har Sveriges kommuner och regioner (SKR) en överenskommelse för att komma till rätta med den stora mängd deltidstjänster som präglat framförallt vård- och omsorgsområdet.

Anledningarna är flera:

  • Eftersom deltiderna i stor utsträckning finns inom kvinnodominerade yrken, kan man säga att det är en jämställdhetsfråga. Deltidsarbete innebär på kort sikt en sämre möjlighet att leva på sin lön, på lång sikt en pension som blir låg.
  • Om fler arbetar mer, kan vi möta den rekryteringsutmaning som finns.
  • Om fler arbetar mer, minskar behovet av timanställda. Timjobb blir till tillsvidaretjänstgöring.
  • Genom att vår tillsvidareanställda personal arbetar mer, byggs erfarenhet och kompetens som borgar för god kvalitet i vår service. Vi får också en kontinuitet i vår personal istället för tillfälliga vikarier. Det är värdefullt för dem som behöver vår service såsom barn i förskolan, äldre och personer med funktionsvariation.

Tomelilla kommun deltar i omställningen. Det krävs dock ett omfattande och långsiktigt arbete att i praktiken ställa om från deltidsorganisation till heltidsorganisation. Vi kan inte skapa en heltidsorganisation i strukturer som bygger på deltidsarbete.

Därför ser vi över hur:

  • Arbetsförhållandena hos oss ska bli hållbara över tid genom en sund schemaläggning. Återhämtning mellan arbetspass prioriteras och långa arbetspass ska reduceras.
  • Alla kan arbeta heltid genom att vi planerar för frånvaro och kundernas behov på ett bra sätt där arbetsställen behöver samverka.

Kommunen som arbetsgivare arbetar tillsammans med fackliga företrädare för att genomföra heltidssatsningen. Tomelilla kommun har också beslutat att heltidsarbete som norm ska gälla alla, inte enbart dem som omfattas av Kommunals avtalsområde. Alla nuvarande medarbetare erbjuds heltid, alla nyanställningar ska vara heltidstjänster. Enstaka avsteg kan endast göras inom andra avtalsområden än Kommunal.

Lagstadgad tjänstledighet såsom föräldraledighet eller tjänstledighet för studier, gäller fortfarande.