Lotteriregistrering

Registrera ditt lotteri eler läs mer om kraven för lotteriregistrering.

Ideella och allmännyttiga föreningar och registrerade trossamfund, som är öppna för alla och har sin verksamhet inom Tomelilla kommun, kan enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) ansöka om lotteriregistrering hos kultur och fritid som godkänner lokala registreringslotterier.

En registrering gäller högst fem år och under denna period kan föreningen arrangera flera olika lotterier.

Vad gäller för ett registreringslotteri?

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats.. Värdet på en varuvinst får vara högre (dock finns det då krav på lottens utformning).
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp Länk till annan webbplats..

Krav för registrering:

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas på en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Krävs alltid registrering för ett lotteri?

Nej, vissa lotterier kräver varken registrering eller licens. En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering. Då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp Länk till annan webbplats..
 • Vinster får endast vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp Länk till annan webbplats..
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
 • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, eller t ex föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Registrering krävs inte heller för gratislotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (t.ex. "gilla och dela" i sociala medier) eller om det sker under privata former (slutet sällskap) med låga belopp.

Besök Spelinspektionens hemsida för mer detaljerad information samt regler gällande lotteriregistrering.

Länk till Spelinspektionens hemsida Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Tomelilla kommun tillhandahåller lotterikontrollant. Arvodet till kontrollanten betalas av den som har registrerats för att tillhandahålla registreringslotteriet.

Senast den 15 februari varje år ska den förening som tillhandahåller lotterier redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår. Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna kommunen uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har tillhandahållits under perioden.

Ansökan

Blankett för registrering av lotteri finns här nedan.

Till ansökan ska alltid bifogas:

 • Protokollsutdrag som visar att föreningen beslutat på möte att söka lotteriregistrering hos kommunen samt visar på utsedd kontaktperson

Lotteriregistreringssavgift tillkommer på 300 kr.

Skicka ansökan till:

Tomelilla kommun
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla