Nattvandra

I ett unikt projekt ger Tomelilla kommun, i samarbete med Sparbanken Skåne, föreningar i kommunen möjligheten att nattvandra och därmed också tjäna pengar till föreningen.

Nattvandringarna sker i samarbete med stiftelsen nattvandring.nu i tretimmarspass. Som förening tecknar man ett avtal med nattvandring.nu och får då utbildning, västar och blir försäkrade.

Varje vandring görs i grupp om minst tre personer. Ni kan till exempel nattvandra med styrelsemedlemmar, föräldrar eller aktiva i föreningen som är minst 18 år.

Anmälan skickas till någon av oss nedan.