Piano

Pianots möjligheter är nästan obegränsade.

Man kan uttrycka sig i en mängd olika musikstilar, från klassisk musik till pop, rock och jazz. Pianots rika omfång och stora dynamiska register gör att man kan spela högt och lågt, starkt och svagt. Som nybörjare lär du dig grundläggande teknik på pianot och att spela efter noter, ackordanalys och på gehör. Du får spela musik i olika stilar och får ofta vara med och välja stycken och låtar tillsammans med din lärare. Vi har pianolektioner för nybörjare, men även för mer avancerade elever. Under läsåret erbjuds du att medverka i en konsert eller uppspel i annan form.

  • Du kan få undervisning i piano från åk 2.

Hyra instrument

Du som elev har möjlighet att hyra instrument av kulturskolan för din musikundervisning.

Så här gör du

När du anmäler dig till Kulturskolan för att spela ett instrument, anger du i din ansökan om du vill hyra ett instrument. Det går också bra att kontakta Kulturskolan i efterhand om du önskar hyra ett instrument även om du inte angav detta i din ansökan. För mer information gällande hyra av instrument, kontakta din instrumentlärare.

Vad kostar det att hyra ett instrument?

Kostnad för att hyra ett instrument är upp till 370 kronor per termin. Syskonrabatt gäller ej. Avgiften betalas för hela terminen även om eleven uteblir från sina lektioner eller slutar mitt i en termin.

Vilka instrument kan man hyra?

Vi hyr ut samtliga instrument som vi erbjuder i undervisning förutom elbas, trummor och piano.

Hur länge kan jag hyra ett instrument?

Hyrestiden begränsas till två år men kan förlängas om det finns lediga instrument.

Måste jag lämna tillbaka instrumentet under lovet?

Nej det behöver du inte.

Måste jag anmäla att jag skall lämna tillbaka instrumentet/eller fortsätta hyra?

Så länge instrumentet inte lämnats tillbaka förutsätter vi att ni vill hyra det.

Jag har skyddad identitet – kan jag hyra ändå?

Ja. Kontakta Kulturskolan så hjälper vi dig!

Regler och avtal

När du hyr ett instrument skriver du under ett avtal som innehåller regler du måste följa.

  • Du som använder instrumentet ska ta hand om och vårda instrumentet väl. Du får inte heller låna ut instrumentet till någon annan.
  • Om lånat instrument skadas eller förloras är låntagaren skyldig att ersätta kostnader för reparation eller inköp av likvärdigt instrument. Vanlig hemförsäkring gäller ej hyrinstrument. Allriskförsäkring rekommenderas. Reparation skall ske genom Kulturskolans försorg.

Är du över eller under 18 år?

Är du över 18 år skriver du själv under hyresavtalet. Det innebär att du har hela ansvaret för instrumentet och måste följa de regler som finns i avtalet. Du som är under 18 år måste ha en vuxen som skriver under avtalet. Den vuxna personen blir då hyrestagare av instrumentet och har också det ekonomiska ansvaret.

Du som har skrivit under avtalet

Du som är hyrestagare av instrumentet (du som har skrivit under avtalet) har det ekonomiska ansvaret för instrumentet. Det innebär att det är du som betalar hyran och det är också du som blir ersättningsskyldig om instrumentet skadas eller tappas bort. Det är även du som måste hämta ut och lämna tillbaka instrumentet. Hyr du instrumentet åt ditt barn eller annan minderårig, måste du se till att barnet tar hand om instrumentet på ett bra sätt.