Vattendrag

I Tomelilla kommun finns det sex huvudvattendrag som avvattnar området.

Vattendragen är Tommarpsån, Nybroån, Kävlingeån, Julebodaån, Kabusaån och Verkaån. Till vattendragen finns det sedan ett antal biflöden.

Alla bäckar och åar i kommunen är väldigt näringsrika eftersom de innehåller höga halter av kväve och fosfor. Den främsta källan till de höga halterna är åkermarken. De två största sjöarna i Tomelilla kommun är Tunbyholmssjön och Verkasjön. I övrigt finns det väldigt få sjöar i Tomelilla.

Det arbete som sker med vattendragen drivs främst genom Nybroåns vattenråd, Österlens vattenråd och Kävlingeå-projektet.

Läs mer om åarna på Österlen Länk till annan webbplats.