Eldning

Vill du elda på utflykten, resterna från vårstädningen i trädgården eller till valborg?

Det finns några villkor som måste vara uppfyllda för att eldningen ska vara så riskfri som möjligt. Tänk på att det du tänder ska du också släcka. Ansvaret är ditt.

Elda trädgårdsavfall

Du får inte elda ris och trädgårdsavfall när det råder eldningsförbud.

Det är förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område i Tomelilla kommun från 1 maj till 30 september. Utanför detta tidsintervall är det alltså tillåtet att elda trädgårdsavfall i form av kvistar och löv så länge det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt räddningstjänstplanen får du inte elda utomhus före solens uppgång och inte senare än en timme efter solens nedgång.

Vid all eldning ska god förbränning uppnås, och dessutom måste du välja tidpunkt och plats så att det inte orsakar störningar för kringboende. Vid frågor om eldning ur brandsäkerhetssynpunkt, kontakta räddningstjänsten.

Hänsyn till djurlivet

Högarna med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för till exempel igelkottar, kaniner och småfåglar. När majbrasan tänds riskerar den bli en dödsfälla. Försäkra er om att inga djur bosatt sig i högen – även om riset samlats ihop nyligen bör högen kontrolleras. Flytta högen en bit bort och sök igenom innan den tänds på. Häv upp brasan med en lång planka om rishögen är stor.

Valborgsmässobål

Du bör kontakta polisen eftersom det kan krävas tillstånd, särskilt om det gäller offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Polisen kan i tillståndet komma med kompletterande villkor utöver de säkerhetsåtgärder som Räddningstjänsten anser skäliga.

Kraftig rökutveckling kan vara en avsevärd miljöolägenhet. Dessa bränningar kan förbjudas av miljöinspektör. I bål får det inte förekomma sopor, målat eller impregnerat trä. Frågor om vad som kan eldas besvaras av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.