Styrdokument

De politiskt beslutade styrdokumenten för Tomelilla kommun, hittar du här.

Kommunallagen styr övergripande hur en kommun ska fungera. Varje kommun har i sin tur en rad styrande dokument som reglerar den egna verksamheten, men också sådant som rör dig som lever och verkar här.

I författningssamlingen hittar du de regler som kommunen beslutat om. De kan rikta sig till kommunens politiker och tjänstepersoner, men också till invånare, besökare och företag.

Övriga styrdokument riktar sig i stort till oss som finns i kommunens förvaltningsorganisation. De anger hur vi ska arbeta, men är inte regler. Vi kallar dessa dokument för målstyrande