Visionen

Alla verksamheter i kommunen ska sträva mot att uppnå visionen.

Hur, kommer se olika ut. Visionsarbetet kommer följas upp i den ordinarie uppföljningen.

Kopplat till visionen har kommunfullmäktige beslutat att det ska finnas medel för allmänheten och företag att söka för att realisera idéer som kan bidra till att visionen uppnås.

Tomelilla kommuns vision lyder:

"I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt"

Till den hör en devis:

"Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne"

English translation

Tomelilla municipality's vision:

In Tomelilla on Österlen, we cultivate creativity and food culture. Our combined capacity for innovation brings us sustenance and sustainable growth.

Motto:

Tomelilla on Österlen – a creative and sustainable part of Skåne.