Kommunkartan

I kommunkartan hittar du bland annat gällande detaljplaner, anläggningar, skolor, naturområden och historiska kartor.

I kommunkartan över Tomelilla kommun kan du filtrera ut information du vill se genom att använda rutan i nedre högra hörnet. Klicka på ikonen på samma plats om fönstret inte redan är öppet.

GIS

GIS är alltså ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information. Inom offentlig verksamhet är geografiska informationssystem viktiga verktyg för att kunna fatta de rätta besluten. GIS kan göra nytta i alla sammanhang där det geografiska läget har betydelse. I geografiska informationssystem (GIS) hanteras och presenteras geografiskt relaterad information – information om allt som går att lokalisera till en plats (ett läge), om allt som finns någonstans.

Det kan vara information om vattenledningar, vägar, markbeläggning, ägande, bygglov, taxeringsvärden, adresser, hållplatser, arbetsplatser och förskolor, men även data om miljöfarliga utsläpp, trafikflöden och annat.