Offentlig plats

I stort sett alla platser som allmänheten har tillgång till utomhus är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker.