Anhörigstöd

Om du är anhörig till någon med stort behov av din omsorg, finns det hjälp att få för att du ska klara vardagen.

Anhörigvårdare är den som vårdar och tar hand om en släkting eller närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp för att klara vardagen. De utför ett arbete som kan vara omfattande och sker ofta i det tysta.

Många ser det som självklart att ställa upp och hjälpa, men är inte alltid medvetna om vilka följder uppgiften kan medföra. Det kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Trots sina omfattande och värdefulla insatser får anhörigvårdare inte alltid den uppmärksamhet de så väl behöver.

I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt för att stödja dig som är anhörig. Vi samverkar med frivilligorganisationer i kommunen, andra närliggande kommuner och Region Skåne.

Anhörigkonsulenten ger stöd och råd

Att vara anhörig innebär ofta att du står för en stor del av den vård och omsorg som ges i hemmet. Som stöd för dig som anhörig över 18 år, finns en anhörigkonsulent hos kommunen.

Tillsammans kan ni diskutera vilka insatser som skulle passa dig i din situation. Kontakt tar du via telefon eller mejl. Då kan ni boka en tid som passar dig för en första träff. Du väljer själv om du vill att anhörigkonsulenten kommer hem till dig eller om du hellre ses någon annanstans.

Kontakta anhörigkonsulent: 0417- 180 00 (Tomelilla direkt) eller anhorigstod@tomelilla.se.

Exempel på vilka stödjande insatser som finns, ser du nedan.

Samtal och rådgivning

Bara att få prata med någon som har erfarenhet och kunskap om hur det kan vara att vara anhörig till någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning, kan upplevas som ett stöd.

I samtalet med anhörigkonsulenten kan du också få råd om olika aktiviteter eller åtgärder som kan passa just din situation. Samtalet utgår från dig och din närståendes vardag och det du själv som bestämmer vad du vill berätta.

Vår anhörigkonsulent har tystadsplikt. Hon dokumenterar ingenting som sägs skriftligen som sedan sparas.

Anhöriggrupp

Deltagarna i en anhöriggrupp ges stöd genom gemenskap med andra. De får information och kunskap samtidigt som de får glädje och avkoppling.

Har du problem med att komma ifrån på grund av att den du vårdar inte kan vara ensam, kan vi tillsammans försöka hitta en lösning.

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum finns på Café Kryddan på Byvångshemmet i Tomelilla tätort.

På anhörigcentrum kan du få råd, information och hjälp med att lösa problem som uppstått eller bara vara dig själv utan ansvar för någon annan. Du kan komma hit utan att ha en egentlig orsak, kanske du vill läsa en tidning eller prata med någon.

Har den du vårdar svårt att vara ensam och du därför problem med att komma ifrån, kan vi tillsammans försöka hitta en lösning.

Avlösning i hemmet och växelvård

Personal från kommunen kan komma hem och avlösa dig, så att du som vårdar har tid för egna aktiviteter och möjlighet att lämna hemmet för att göra ärenden eller annat.

Den närstående du vårdar, kan också vistas på korttidsboende varvat med att bo hemma. Här kan personen du stöttar vara under en period, med personalstöd och trygghet dygnet runt. Du får då egen tid för vila och andra aktiviteter.

För att få tillgång till avlösarservice i hemmet eller växelvård, kontaktar du biståndshandläggaren. Insatsen ska biståndsbedömmas. Det är din närstående som ansöker om avlösare.

Du är också välkommen att höra av dig om avlösarservice till anhörigkonsulenten.

Kontakta biståndshandläggare: 0417-180 00 (Tomelilla direkt,)

Utbildningar och föreläsningar

Då och då anordnar vi föreläsningar och utbildningar riktade till dig som anhörig. De kan ta upp ämnen som återhämtning, neuropsykiatriska diagnoser, beroendeproblematik eller hur en stroke påverkar livet.

Anhörigsstödet i Tomelilla kommun samarbetar med grannkommunernas anhörigkonsulenter. Ibland anordnar vi utbildningar och föreläsningar tillsammans, ibland gör vi det själva i Tomelilla eller i samverkan med intresseföreningar.

Läs mer

På webbplatserna för Anhörigas riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, kan du läsa mer, hitta stöd och råd.

Länk till Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats.

Länk till Nationellt kompetenscentrum anhöriga Länk till annan webbplats.