Ekonomisk hjälp, bistånd och juridik

Ibland kan man hamna i en livssituation där hushållsekonomin brister.

 • Budget- och skuldrådgivning

  Budgetrådgivning är till för att hjälpa dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem.

 • Försörjningsstöd

  Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

 • Konsumentrådgivning

  Vill du veta dina rättigheter och skyldigheter som konsument?

 • Socialt bostadskontrakt

  Du som är folkbokförd i Tomelilla kommun kan ha rätt till ett socialt bostadskontrakt om du inte själv kan ordna din boendesituation eller teckna ett eget kontrakt.