Våld, brott och hot

Om du eller någon i din närhet utsätts för våld eller hot, finns hjälp att få.

 • Våld i nära relationer

  Våld kan förekomma i alla typer av relationer.

 • Orosanmälan barn

  Om du oroar dig för att ett barn eller ungdom upp till 20 år far illa kan du ta kontakt med oss och berätta vad som oroar dig.

 • Ung och gjort något brottsligt?

  Det kan vara svårt att veta vad som är ett brott och inte.

 • Medling

  Medling riktar sig till dig som är mellan 12 och 21 år. Den är ett sätt att kunna gå vidare, både förövare och utsatt.