Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för att driva och samordna kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Vi på arbetsmarknadsenheten samverkar med försörjningsstödsenheten i kommunen och arbetar för att våra deltagare ska få egen försörjning. Vi arbetar också med integrationsfrågor som rör arbetsmarknad.

Vi kan hjälpa till med:

 • kartläggning,
 • möjlighet till praktik,
 • studie- och yrkesvägledning,
 • coachning kring hur du söker jobb,
 • utbildning.

Vi har samarbeten med Österlens folkhögskola och Vuxenutbildningen Ystad om SFI och övriga utbildningar (grundläggande, gymnasiekurser och yrkesutbildningar).

Mer information om vuxenstudier hittar du under länken nedan.

Servicelaget

Servicelaget erbjuder praktik eller anställning i kommunen för dig som behöver träna din arbetsförmåga och/eller komma in i rutiner. Målet är att du ska kunna få en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara:

 • städning av gator, torg, häckar och planteringar
 • städning av kontor, lokaler, toaletter
 • målning och spackling av tak och väggar
 • möblering av kontor, montering och demontering av kontorsutrustning
 • leverans av material eller bilar mellan olika enheter i kommunen.

Feriejobb

Varje sommar erbjuder kommunen feriejobb för dig som är född 2008, 2007 eller 2006 och är folkbokförd i Tomelilla kommun. Feriejobb är sommarjobb med handledning och ett bra tillfälle att prova på hur det är att jobba hos oss. Syftet är att ge dig erfarenhet av arbetslivet och att introducera Tomelilla kommun som arbetsgivare.

Det finns många olika verksamheter du kan välja på i din ansökan.

Läs mer om feriejobb och när ansökningen öppnar

Svenska för invandrare – SFI

På utbildningen svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig prata, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Efter avslutad kurs får du betyg. Det kostar ingenting att studera SFI. När du studerar SFI kan du inte få studiestöd från CSN.

Läs mer om SFI

Projekt

Just nu är vi med i ett par projket som du kan delta i om du tillhör någon av målgrupperna.

Förrehabiliterande insatser IRIS sydöst

Projektet riktar sig till:

 • Personer i långvarig sjukskrivning och med en aktivitetsnivå lägre än 10 timmar/ vecka och som återfinns hos Försäkringskassan.
 • Unga med aktivitetsersättning som återfinns hos Försäkringskassan.
 • Personer i sjukskrivning och/eller komplex problematik med försörjningsstöd hos kommunerna.

Innehåll

Projektet erbjuder individuellt anpassade förrehabiliterande insatser mot arbete och studier.

Deltagaren erbjuds coachande-, vägledande och motiverande samtal. Deltagandet i IRIS Sydöst innefattar utifrån deltagarens behov och förutsättningar aktiviteter och aktivering. Detta kan ske genom deltagande i hälsofrämjande aktiviteter enskilt eller i grupp, genom deltagande i socialpraktik. Det kan handla om att träna på att befinna sig ett socialt sammanhang med andra personer, att prova lämpliga arbetsuppgifter eller att prova hur många timmar man klarar att arbeta.

Vidare ges möjlighet till förlängt studiebesök på utbildnings- eller arbetsplatser, deltagande i föreläsningar, temadagar och olika gruppaktiviteter kring arbetsmarknadskunskap, samhällsinformation och vägledning. Täta uppföljningstillfällen samt återkommande självskattning med fokus på stegförflyttning mot arbete och studier.

Mål

Efter avslutat deltagande i projektet ska att deltagaren ha ökat sin aktivitetsförmåga samt genomfört stegförflyttning mot arbete, studier och egen försörjning, genom att:

 • kunna delta i det ”Förstärkta samarbetet inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen”
 • kunna delta i ordinarie insatser hos Arbetsförmedlingen/Kommunen
 • ha fått ökad kunskap om sina arbetsförutsättningar

Startdatum

Löpande intag

Remissunderlag hittar du här på Ystads kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Projektet drivs av Samordningsförbundet Sydöstra Skåne och finansieras av Europeiska Socialfonden - ESF.

Praktisk svenska

Projektet pågår under perioden september 2022 till december 2024.

Deltagande parter är: Tomelilla kommun, Ystads kommun, Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen Ystad.

Praktisk svenska är ett projekt för de som inte kan tillgodogöra sig den traditionella SFI-undervisningen. Deltagare erbjuds svenskstudier med praktisk inriktning på olika arbetsplatser. En SFI-lärare kommer ut till arbetsplatsen och har lektion/handledning cirka en gång i veckan. Deltagare ges individanpassat stöd som anpassas efter behov. Arbetsplatserna är både offentliga och privata.

Målet är att deltagare ska få bättre förutsättningar att klara av SFI samt att kunna bli anställningsbar och få ett arbete.

Projektet finansieras av Finsam.