God man, förvaltare och förmyndare

En person som inte själv kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan behöva hjälp att få vardagen att fungera. Personen kan då få hjälp av en god man eller förvaltare.

Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner bildar tillsammans Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Överförmyndarenheten finns på kommunhuset, Gustafs torg 16 i Tomelilla, och är gemensam för de fyra kommunerna.

Nyhetsbrev, mars 2024 ➔

Årsbrev till ställföreträdare 2023 ➔