Äldreomsorg

Du som är äldre och har behov av stöd och hjälp, kan få det av Tomelilla kommun.

Här hittar du information om vår omsorg och service riktat till dig som är äldre i Tomelilla. Under rubrikerna beskivs vad du kan få hjälp med och hur du ansöker om det.

 • Stöd hemma

  Det finns stöd att få för att kunna bo kvar hemma så långt upp i åren som möjligt.

 • Stöd utanför hemmet

  Här finns information om färdtjänst, ledsagning, olika aktiviteter och liknande.

 • Bo på boende för äldre

  På våra särskilda boenden har du en egen lägenhet med omsorgspersonal tillgänglig dygnet runt. Korttidsboendet är till för dig med tillfälligt behov av mycket stöd.

 • Biståndsbedömning äldreomsorg

  Om du har svårt att klara vardagen på egen hand, kan du ansöka om hjälp från kommunen. Du kanske behöver trygghetslarm, tillsyn eller stöd från hemtjänsten.

 • Avgifter inom stöd och omsorg

  Här hittar du information om vad de olika omsorgstjänsterna kostar och hur vi räknar ut vad du som använder dem, ska betala.