Shuttle – app

Upplev kulturhistoriskt intressanta platser i Tomelilla kommun med din smartphone!

Gå på rundvandring i historien. Du har nu möjlighet att ta del av Tomelillas kulturarv digitalt. Genom den GPS-baserade applikationen Shuttle lär du känna historiska platser och får ta del av fakta och berättelser, bilder och ljud knutna till platsen.

Rundorna är framtagna av Tomelilla kommun i samarbete med Tomelilla hembygdsföreningar, Skånes Hembygdsförbund och Region Skåne.

Så här fungerar Shuttle

När du laddat ner appen kommer din telefon att guida dig genom historien med vibrationer, berättelser, ljud och bilder. Din virtuella turistguide berättar om sevärdheterna, och informationen kan stoppas, pausas och upprepas så många gånger du vill.

  1. Gå till Play Butik eller App store och ladda ner Shuttle. Appen är gratis att ladda ner.
  2. Öppna appen. Tryck på rundans namn sedan på starta. Telefonens vibrationer och kompass guidar dig till informationspunkter. Tänk på att vidröra skärmen då och då för att undvika att skärmen släcks.
  3. Du kan lyssna på vilken informationspunkt du vill oavsett var du befinner dig. Tryck på lista och välj din informationspunkt.
Länk till google play
Länk till app store

Platser att uppleva med Shuttle

Tomelillarundan

Genom byggnader, konstverk och platser förmedlas den spännande berättelsen om Tomelilla tätorts historia, framväxt och samtid.
www.Tomelilla.se
Lat: 55,543501438712056 - Long: 13,954539592590322

Byagården

Före järnvägens tid var Tomelilla en liten by med några få gårdar belägna längs Bygatan. En av dessa gårdar var Byagården. Det har legat en gård på den här platsen sedan 1600-talets mitt, men sitt nuvarande utseende fick gården i början av 1800-talet. Den västra längan utgör gårdens äldsta del.
www.tomelillabyagard.se
Lat: 55,5409573583956 - Long: 13,9447932433471

Övraby mölla

Övraby mölla är en holländarmölla, vilket innebär att den övre delen av möllan ställs in mot vinden. Möllan och möllebostaden som uppfördes 1887 var i bruk fram till 1974. Övraby mölla var då den sista möllan på Österlen i kommersiell drift.
www.ovraby-nedraby.se
Lat: 55,4993260628749 - Long: 13,946714400246

Hans Nilsgården

Hans Nilsgården har anor från tidigt 1700-tal. Gården var i Hans Nilssläktens ägo fram till 1949 då den förvärvades av Kverrestads hembygdskrets. Med sitt vasstak och sina klineväggar utgör Hans Nilsgården ett välbevarat exempel på en sydskånsk byggnadstyp som förr var mycket vanlig.
Lat: 55,526628 - Long: 14,0398

Othinslunda

Gården som är från 1800-talet och ägs av Othinslunda hembygdsförening inhyser hembygdsföreningens samlingar, Alma Trapps affär, vagnhall, skolsal och Borstmuseum. Hembygdsmuseet invigdes 1957 och idag anordnas en mångfald av aktiviteter på platsen.
www.onslundahembygdsforening.se
Lat: 55,5981936 - Long: 14,0526152

Bondrumsgården

Bondrumsgården är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne med anor från 1600-talet. Gården, så som den ser ut idag, kom till omkring 1825 och har varit en arrendegård under slottet Kronovall. När Skansen 1972 behövde en ny gård då skånegården där hade brunnit ner, tyckte man att Bondrumsgården skulle flyttas dit. Det tyckte inte ortsbefolkningen som protesterade och gården fick stå kvar på sin ursprungliga plats.
www.alboharadshembygdsfor.se
Lat: 55,65617 - Long: 14,0314

Eljaröds brydestuga

I Brydestugan, som är från 1800-talet, torkades och bröts lin, viktiga moment i tillverkningen av linnetyg. Brydestugan har två rum. I det ena placerades rötat lin för torkning, i det andra eldade man med ved eller torv.
www.alboharadshembygdsfor.se
Lat: 55,7010734020271 - Long: 14,0454626083374

Hallamölla

Hallamölla kvarn har en historia som sträcker sig tillbaka till 1400-talet. Det nuvarande kvarnhuset är från 1850-talet och uppfört i korsvirke med svartmålat timmer. Kvarnen är belägen invid Skånes högsta vattenfall med en fallhöjd på 23 meter.
www.alboharadshembygdsfor.se
Lat: 55,7085372144211 - Long: 14,0170014796539

Sillaröds skvaltkvarn

Skvaltkvarnar har använts sedan medeltiden och var fram till början av 1900-talet mycket vanliga. Sillaröds skvaltkvarn är en av endast två skvaltkvarnar i Skåne som finns bevarad på sin ursprungliga plats. Skvaltkvarnens drivhjul är horisontellt placerat och kvarnen användes huvudsakligen under vår och höst när det flöt mycket vatten i bäcken.
www.alboharadshembygdsfor.se
Lat: 55,709458 - Long: 13,91706

Agusastugan

Agusastugan från mitten av 1800-talet är en vinkelbygd gård. Boningshuset är uppfört i korsvirke vilket var vanligt i det skogsfattiga södra Skåne, medan delar av uthusen är byggda i skiftesverk, vilket var vanligt i norra Skåne där virkestillgången var god.
www.alboharadshembygdsfor.se
Lat: 55,764755 - Long: 14,000415

Glimmebodagården

Glimmebodagården är en fyrlängad gård som varit ett skogvaktartorp under Glimmingehus. Under somrarna fungerade den även som fäbod då kreaturen från sydöstra Skåne drevs upp på bete i de frodiga backarna.
www.alboharadshembygdsfor.se
Lat: 55,7435761 - Long: 14,087008