Kulturhistoriska sevärdheter

Läs om några av våra bevarade kulturminnen, byggnader karakteristiska för den skånska landskapsbilden, såsom korsvirkesgårdar, möllor och herresäten.

Särskilt välbevarade byggnader som är tydliga exempel på byggnadsstilen från en viss tid kan skyddas av länsstyrelsen som byggnadsminne med stöd i kulturminneslagen. I Tomelilla kommun finns åtta byggnadsminnen – Agusastugan, Bollerups borg, Bondrumsgården, Glimmebodagården, Sillaröds skvaltkvarn, Tomelilla byagård, Tunbyholms slott och Övraby mölla.

Läs mer om våra byar och orter i → kulturmiljöprogrammet