Modern kulturhistoria

Tomelillas moderna historia har präglats av konsten, inte minst film och formgivning.

  • Artemis och Carl Milles

    På Tomelillautställningen 14–24 juli 1927 var en särskild Millesutställning ett inslag

  • Hasse och Tage

    Hasse Alfredson och Tage Danielsson var radarparet som under lång tid präglade det svenska humor- och nöjeslivet.

  • Signe Persson-Melin

    Signe Persson-Melin är en av Sveriges mest kända formgivare, keramiker och konsthantverkare.