Stadsparken

Stadsparken är en oas mitt i Tomelilla tätort. Parken har sedan 1920-talet varit en populär promenadplats och en samlingspunkt under högtidsdagar.

I stadsparken finns över 200 träd, många planterade redan på 1920-talet. Bland trädarterna finns stora bokar, rödekar och lindar, men också exempelvis ginko, tulpanträd, äkta kastanj och snödroppsträd. I norra delen finns en damm omgärdad av bland annat metasekvoja, silverlind och flikbladig ek. Intill dammen ligger en av parkens två lekplatser, den andra ligger i nordvästra hörnan.

Hitta hit

Du når stadsparken lättast antingen från Rosenkrantzgatan längs parkens östra sida, eller från Villagatan längs parkens västra sida. Stadsparken ligger på gångavstånd från torget: Korsa järnvägsövergången och följ Rosenkrantzgatan söderut i cirka 500 meter.

Historia

Tomelilla hade på 1920-talet ett stort behov av parker och grönområden eftersom en stor del landskapet bestod av högexploaterad åkermark. Orten hade utvecklats i snabb takt de senaste 50 åren och det fanns en stark drivkraft och framåtanda.

Stadsparken tog sin början under 1920-talet med hjälp av donationer från grosshandlare Anders Persson. Hans önskan var att pengarna skulle användas till anläggningen av park- eller skogsområden.

Stadsparkernas syfte under denna tid var att bjuda in till promenad och umgänge med hjälp av slingrande gångar och vacker växtlighet. Runt omkring skulle kulturella verksamheter finnas.

Malmös dåvarande stadsträdgårdsmästare Gunnar Isberg anlitades för att planera och rita parken. Gunnar Isberg var inspirerad av den tyska trädgårdsstilen som hämtade influenser från både den franska och den engelska. Stadsparkens parterr och alléer har franska drag, medan de exotiska växterna och slingrande gångarna har mer engelska.

1921 började parken anläggas. Tomelillas egen stadsträdgårdsmästare PA Nilsson – känd för sina rosor från plantskolan i Sälshög − fick uppdraget att anlägga parken. Området för parkens anläggning ägdes av jästfabriken Activ och såldes till Tomelilla köping för 100 kronor.

Anläggningen av parken gick så snabbt att man 1921 fick ansöka om ytterligare belopp hos kommunfullmäktige för redan slutförda arbeten.

1925 stod parken praktiskt taget klar, även om det skulle dröja ett tag innan träden och buskarna växt sig stora. Idag kan vi glädjas både av parkens ursprungliga växter och nyare tillskott.