Strategier för hållbarhetsarbetet

Här samlar vi strategier och planer som styr vårt hållbarhetsarbete.

Energi- och klimatplan 2020-2025

Tomelilla kommun har ett övergripande mål för sitt energi- och klimatarbete att bli fossilfria när det gäller uppvärmning, el, och transporter. Kommunen har under flera år arbetet på olika sätt för att uppnå målet och arbetet har delvis finansierats genom olika projektpengar. Satsningarna har gett minskade utsläpp av växthusgaser, minskad energianvändning och ökad kompetens om det interna arbetet med frågorna.

Gemensam kretsloppsplan 2021-2030

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument som beskriver hur avfallshanteringen i Sysavregionen ska utvecklas. Den gemensamma kretsloppslanen är hela kommunens plan och berör kommunens egna verksamheter, företag och kommuninvånarna. Den gemensamma kretsloppsplanen gäller 2021–2030.

Läs mer om Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 på Sysavs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar utveckling i vårt dagliga arbete

Klimatsmarta transporter

Miljövänlig hämtning av avfall

Vi hämtar hushållsavfall med lastbilar som drivs på biogas. Kanske just din äppelskrutt bidrar till att lastbilarna tar sig framåt?

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförs från de enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlad transportör/leverantör. Varuleverantörerna lämnar sitt gods på en gemensam terminal där varorna samlastas för vidare transport med ett fordon. Detta gör transporterna mer effektiva eftersom lastbilarna kan fyllas bättre.

Leveranser till kommunernas verksamheter sker på en på förhand överenskommen leveransdag vid en fast tidpunkt. Eftersom verksamheten vet när leveranserna förväntas komma kan de schemalägga personal för att ta emot leveranserna. Kommunen kan dessutom planera rutterna för att undvika att tunga fordon kör in på skolgårdar när eleverna har rast och liknande.

Läs mer om projektet här

Tankställe för biogas

I Tomelilla (vid Svampakorset) kan du tanka biogas på tankställe som kommunen tillsammans med lantbrukare, bilfirmor, Österlens kraft, Simrishamns kommun och privatpersoner är delägare i.

Så jobbar vi med mat

Mat från grunden

Vi jobbar för att tillaga maten nära matgästerna och att i så stor utsträckning som möjligt laga maten från grunden istället för att använda hel- och halvfabrikat.

Lokala råvaror

Råvarorna som används är till stor del svenska och en hel del är närproducerat från lokala leverantörer. Även när vi köper från grossister väljer vi i första hand livsmedel från lokala leverantörer.

Vi jobbar aktivt med att minska vår klimatpåverkan

Våra matsedlar är klimat- och säsongsanpassade och vi arbetar aktivt för att minska användningen av plast. Plast och aluminium byts ut mot mer hållbara och miljövänliga material och alla kök källsorterar.

Måltidsverksamhetens arbete med minskat matsvinn har pågått under flertal år och förutom matgästernas tallrikssvinn följs även serveringssvinnet och beredningssvinnet upp.

Vi samverkar mellan våra olika kök för att lära av varandra och följer upp vårt arbete regelbundet.

Upphandling

Vid upphandling av varor och tjänster ställer vi olika miljökrav. Ett exempel är att i samband med upphandling av livsmedel ställer kommunen höga krav på djurskyddsfrågor när det gäller kött.