Hållbarhetsredovisning

Varje år utreder vi hur väl vi uppfyller våra hållbarhetsmål. Ta del av vår aktuella och tidigare redovisningar här.